WAŻNE

Uchwała Zarządu z dnia 10.MARCA 2013 umożliwia zakup  strzykawek osobom,które:
- są Członkami Koła tj. maja na bieżąco opłacone składki członkowskie(do 15 lutego za pierwsze pół roku - 42 zł,do 15 sierpnia-za II półrocze br. 42 zł-7 zł miesięcznie)
- uczestniczą w zebraniach Członków Koła !!!!!!!!!,
 
 Od 1 marca 2013 Poradnia Diabetologiczna nie wydaje już strzykawek do pomp insulinowych. Będą one wydawane na zebraniach członków kola,imprezach organizowanych prze koło lub indywidualnie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Osoba do kontaktu Katarzyna Aszkiełowicz tel 530-711-311