Składki Członkowskie

Informujemy o opłaceniu składek członkowskich za I półrocze 2018 roku. Obowiązek ten mają wszyscy członkowie Koła .Składki ( 7 zł miesiecznie)prosimy wpłacać bezpośrednio na konto 
 69 2030 0045 1110 0000 0318 7350

Zgodnie z Uchwałą Nr 2/2012 nieopłacenie składek członkowskich może doprowadzić do automatycznego skreślenia z listy członków Koła Dzieci Chorych na Cukrzycę.