Przekaż naszym dzieciom swój 1 %

KOŁO DZIECI CHORYCH NA CUKRZYCĘ

 W OLSZTYNIE

 POMAGAMY                                  WSPIERAMY                                DZIAŁAMY

 RAZEM NIE DAJMY SIĘ CUKRZYCY!!!!

   PRZEKAŻ NASZYM DZIECIOM SWÓJ 1%

                KRS 0000056409  z dopiskiem: - KOŁO DZIECI CHORYCH NA CUKRZYCĘ