Zarząd

ZARZĄD KOŁA DZIECI CHORYCH NA CUKRZYCĘ

 Przewodnicząca – Katarzyna Aszkiełowicz – 530-711-311

Sekretarz – Dorota Oczkowska 

Skarbnik – Beata Bogusz 

Członek – Grażyna Dudkiewicz  

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca – Sylwia Kuczyńska

Sekretarz – Alicja Rymszewicz

Członek – Zbigniew Mroczek